Inschrijven

Vanaf nu kan je je dochter inschrijven voor ons KSA werkjaar 2023-2024.

De inschrijving van uw dochter is pas compleet als het inschrijvingsgeld overgeschreven is. Schrijf het lidgeld over op onze KSA-rekening: BE95 7755 6755 0758. Het lidgeld bedraagt 45 euro met vermelding van naam-naam van de groep (bv. sloebers)-lidgeld.

 

Belangrijke data

3/02 Vriendinnetjesdag

9/03 Fincanciële actie en een ouderbar achteraf

29/03 Quiz

27/04 Colorrun

11/04 Zeedag

4/07 - 10/07 Kamp RKJ

6/07- 15/07 Kamp JimSim

Kent u de SJaCosbon?

Met de SJaCosbon biedt de gemeente iedere Oostkampenaar gelijke kansen om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod. Het boekje is 25 euro waard en wordt aan 5 euro verkocht aan wie een verhoogde tegemoetkoming ontvangt. Dit blijft de doelgroep die de gemeente wil bereiken. Daarnaast kan iedere Oostkampenaar het bonnenboekje kopen aan 22,50 euro.

U kan de bon gebruiken als betaalmiddel voor bibliotheek, theatervoorstellingen, wandel of fietskaarten, zwembad, sportabonnement EN ook bij KSA Oostkapjes.

De boekjes zijn te koop in OostCampus, Bibliotheek-infopunt en Riderfort. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds brengen een klevertje van de mutualiteit mee.

Voorwaarden:

- Voor de inwoners van Oostkamp.

- Als je betaalt met de bonnen, moet je met gepast geld betalen. Er wordt m.a.w. niet met geld teruggegeven. Bijvoorbeeld: als de kostprijs 5,50 euro is, kan je 5 euro geven in de vorm van bonnen en bijbetalen met een muntstuk van 0,50 euro.

- Op de bonnen staat een geldigheidsdatum vermeld.

- De bonnen staan op naam en adres en kunnen dus niet als cadeaubon gebruikt worden.

- 1 boekje per adres en 1 extra boekje per kind ten laste met een maximum van 4 boekjes per adres.