Inschrijven

Het inschrijvingsgeld voor werkjaar 2022 - 2023 bedraagt €45,00. Gelieve dit over te schrijven op het rekeningnummer van de KSA: BE95 7755 6755 0758, dan is de inschrijving voltooid. 

Kent u de SJaCosbon?

Met de SJaCosbon biedt de gemeente iedere Oostkampenaar gelijke kansen om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod. Het boekje is 25 euro waard en wordt aan 5 euro verkocht aan wie een verhoogde tegemoetkoming ontvangt. Dit blijft de doelgroep die de gemeente wil bereiken. Daarnaast kan iedere Oostkampenaar het bonnenboekje kopen aan 22,50 euro.

U kan de bon gebruiken als betaalmiddel voor bibliotheek, theatervoorstellingen, wandelof fietskaarten, zwembad, sportabonnement, cursussen Seniornet Vlaanderen EN ook bij KSA Oostkapjes.

De boekjes zijn te koop in OostCampus, Bibliotheek-infopunt en Riderfort. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds brengen een klevertje van de mutualiteit mee.

Voorwaarden:

- Voor de inwoners van Oostkamp.

- Als je betaalt met de bonnen, moet je met gepast geld betalen. Er wordt m.a.w. niet met geld teruggegeven. Bijvoorbeeld: als de kostprijs 5,50 euro is, kan je 5 euro geven in de vorm van bonnen en bijbetalen met een muntstuk van 0,50 euro.

- Op de bonnen staat een geldigheidsdatum vermeld.

- De bonnen staan op naam en adres en kunnen dus niet als cadeaubon gebruikt worden.

- 1 boekje per adres en 1 extra boekje per kind ten laste met een maximum van 4 boekjes per adres.